CBS - Container Baby Syndrome

Containers baby syndrome (CBS) är en samling rörelse, beteende och andra problem som orsakas av att en baby eller spädbarn spenderar för mycket tid i en ”behållare” som är vanligt förekommande och används i barnets vardag och som liknar en behållare t.ex.bilstol, barnvagn, bumbo stol, vibrerande stolar, babysitter, baby rocker, amningskuddar, sovpåsar, ståstöd, gåstolar, lekmattor. Det finns också studier som visar att en ökad användning av DVD´s, skärmar i babystadiet visar tendens till ökning av ”mild developmental delays”

Barnprylar har ofta som syfte att förbygga olyckor, underlätta transporter av barnet och skapa lekmöjlighet och trivsel för barnet. De får föräldrar att tro att det skapar säkerhet, enkelhet och ett nöjt barn - det saknas kunskap om att frustrationen som barn kan visa är själva drivkraften och signalen till att lära sig - och att föräldrar behöver förstå att de ska ha höga förväntningar på barnen och agera "ryggrad": peppa stimulera barnet till AKTIVITET och att UTVECKLAS I MAGLÄGE

 
Sitter “liggande” utan att hålla upp kroppen

Sitter “liggande” utan att hålla upp kroppen

Ordet “sittvagn” har fått ny innebörd och är ett passivt sittande

Ordet “sittvagn” har fått ny innebörd och är ett passivt sittande

Passivt sittande med rund rygg

Passivt sittande med rund rygg

 

Konsekvenser av CBS

- Tillåter lite eller ingen aktivitet i kroppen – nacke ryggrad och extremiteter

- Plagiocepahly, ansiktsasymmetri, postural torticollis

- Försvagad motorik, styrka och koordinationsutveckling

- Spåk, syn, hörsel och kognitiva svårigheter

- Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (ADHD)

- Ökad vikt/fetma

- Påverkan på hjärnans struktur och funktion

- Missnöjda barn

Diagnosticering CBS

- Skallasymmetrier och svårigheter att vända huvudet åt ett håll – omedelbar kontakt med fysioterapeut

- Försenad motorisk utveckling

- Syn- och hörselproblem

- Försenad kognitiv utveckling

Fysioterapi behandling

- Positionering skallasymmetri och ansiktsasymmetri

- Muskel/styrkeutveckling

- Rörelseförmåga av huvud och hela kroppen, extremiteter

- Träning i magläge

- Förflyttning mellan positioner, rulla, krypa, sätta sig

- Ögonrörelser, ögon motorik

- Föräldrautbildning

- Påbörjas innan 3 månaders ålder, kan också förbättra muskelstyrka och mående senare

Förbyggande av CBS

- Begränsa tid i ”container” – till endast den tid barnet blir förflyttat i bilstol eller vagn

- Öka tid i magläge – start dag 1, minst 3 timmar/dag

- Bär barnet i dina armar under perioder under dagen istället för att placera barnet i prylar

- Låt ditt barn leka fritt i lekhage

- Låt barnet leka fritt och ofta på golvet på en filt

För att läsa mer om Container baby syndrome och få vetenskapliga referenser kan du följa länken till American Physical Therapy Associations hemsida