Posts in Småbarnsprodukter
Bärselar – den vuxnas rörelsemönster

I mitt arbete har jag träffat Runa Gustafsson, psykolog som också arbetar med kroppsterapi. Runas kunskap om kroppen, hållning och balans har på ett naturligt sätt lett till att hon observerat barn i bärsele. Hon har observerat barn och även den vuxnes kroppslighet när hen bär barnet. Den vuxnes rörelsemönster och des betydelse för barnet tas sällan upp i fakta kring bärselar och bärsjalar.

Read More
Ergonomiska Barnvagnar - definitions förvirring

För alla föräldrar som vill köpa barnvagn är det viktigt att tänka till och fundera på faktorer som är viktiga för er och för barnet. Här följer information om själva sittställningen i ”sittvagnar” – det vill säga hur bra barnet sitter. Det varierar hur tidigt ett barn sitter, eftersom det hänger ihop med barnets motoriska förmåga.

Read More