SV
EN
 
 

Konsultering och innovationshjälp

 
 
header-konsultering.jpg

Konsultering.


Produktutveckling

Kunskaper om det växande barnet och behovet av att kunna växla mellan att vara aktiv och att vila behövs inom all produktutveckling. En produkt kan stimulera utveckling eller i vissa fall hämma utveckling. Trender mot passivisering och ”riskminimering” innebär ofta en ökad risk för barnets hälsa då tankesättet leder till minskad fysisk aktivitet. Du kan med Learn to Moves hjälp förstå skillnader inom en normalpopulation och vad du behöver tänka på för att skolmöbler, barnmöbler, barnvagnar och alla produkter där ergonomi eller kunskap om barns utveckling behövs gör att du får en genomtänkt produkt redan i planeringsstadiet. Det sparar dej pengar, skapar glädje och trygghet genom hela processen tills dess att produkten går till användaren. Kontakta oss >

Barns miljöer inom- och utomhus

I utformandet av barns miljöer ska man ta hänsyn till barnets motoriska ålder, och skapa en miljö som ger förutsättningar för barnen att lösa uppgifter som stimulerar till ”positiv risktagning”. Barnet får testa sina gränser, har möjlighet att misslyckas och att problemlösa på nytt – lärande och lekglädje frodas. Dagens utmaning är att skapa uppgifter där styrka, balans och koordination utvecklas för barn i olika åldrar. Barn rör sig för lite idag och bristande motorisk utveckling leder till försämrad utveckling på fler områden. Learn to Move har kunskap om hur du kan skapa miljöer som möter barns behov i olika åldrar. Kontakta oss >

Produkter till barn med funktionsutmaningar

Detta är ett stort intresseområde där Learn to Move aktivt letar efter samarbetspartners såväl inom forskning som företag. Här behövs ett helt nytt sätt att tänka, där vi har förväntningar på utveckling och där vi sammankopplar teknik och fysioterapi. Att hitta sätt att lära hjärnan att vinna kontroll över kroppen kräver att man förstår vad som är problemet och har ett tydligt mål av vad man strävar efter – detaljerna är viktiga. Med detaljerade kunskaper om normal utveckling som ”facit” kan man med kreativitet och kunskap om motorisk inlärning utveckla produkter som visar att vi tror på barns möjlighet att utvecklas. Kontakta oss >

 

Innovationshjälp.


 

I en innovationsprocess för produktutveckling är det viktigt att både förstå produkten och också personen som den är skapad för. Man behöver kunna förklara varför produkten är utformad som den är och för vilka syften. Med kunskap om både det tekniska och människan blir produkten bättre och marknadsföringen trovärdig. Att förstå människan innebär dels att förstå grundfunktioner som anatomi, styrka och balans och dels kognitiva förmågor, uppmärksamhet och psykisk hälsa liksom de förändringar som sker under barndomen och under ålderdomen eller vid inaktivitet.

Många gånger saknas förväntningar på utveckling och lärande när det gäller barn och gamla med funktionsvariation, och det är en fördel att erbjuda produkter som möjliggör en positiv utveckling. Hos normalstörda personer kan grundläggande karakteristika som längd och vikt behöva tas hänsyn till i en innovationsprocess.

Learn to Move kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och undvika kostsamma och tidskrävande misstag, genom att tidigt i processen se till att du får kunskap som är ovärderlig för att förstå användaren och dess behov. Du får en från början optimal produkt och du kan också få hjälp att i marknadsföringen hitta pedagogiska sätt att förklara interaktionen produkt och människa.

Learn to Move har anlitats av flera internationellt baserade företag både i Sverige och i Europa som till exempel Permobil, Bugga boo, Kinnarps och Babybjörn. Learn to Move var med i framtagning av ortopedtekniska produkter för barn med funktionsvariationsom de första sitt- och ståskalen och endynamisk abduktionsortos. På denna länk kan du läsa artikel om mätningar på kraftplatta med och utan sittskal.