Sittande och sittställningar

Föreläsning riktad till fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ergonomer.

 
 
 

Beskrivning

Tid: 2 timmar

Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ergonomer

Förkunskaper: Baskunskaper i anatomi

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi

Om du vill förbättra sittandet för de människor du möter, då får du här redskap som ger dig möjlighet att förändra och förbättra. Du lär dig här hur du kan analysera både människan och dess kroppsliga funktioner för att förstå vilka förväntningar du kan ha på ett aktivt sittande och på ett vilosittande. Du får också kunskaper om hur en stols utformning kan hjälpa eller stjälpa ett bra sittande. Oavsett om du är på en arbetsplats, ett äldreboende, en skola eller en vårdinrättning så kan du med enkla medel förbättra sittandet när du noterar ett problem. Vi går igenom principer för en dynamisk sittställning, en växelverkan mellan aktivitet och vila. Du får en guide för höjder på stolar och bord vid olika kroppslängder, du får tänka till om skillnaden mellan att sitta vid bord med eller utan skärm. Du lär dig hur bäcken, rygg och nacke utgör den stabila delen i sittandet och hur syn, nacke och vestibularis påverkar hållningen. Du lär dig göra bättre val och kan ställa mer specifika krav som anpassas efter individen.

Föreläsningen görs på den plats beställaren önskar.


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se