Neurologiska grundbegrepp 

Föreläsning riktad till fysioterapeuter, läkare, arbetsterapeuter och forskare.

 
 
 

Beskrivning

Tid: 2 timmar

Målgrupp: Fysioterapeuter, läkare, arbetsterapeuter och forskare

Förkunskaper: Baskunskaper i anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi

För att kunna åtgärda ett problem behöver man förstå dess orsaker och ha en korrekt definition. Inom neurologi och rörelselära råder ibland begreppsförvirring gällande själva definitionen av olika grundläggande begrepp. Som exempel kan nämnas att kunna skilja på postural tonus och sträckreflex tonus eller hur man definierar balans enligt ICF på organnivå kontra funktionsnivå. Hur vet vi hur styrsystem för balans samverkar och vilka delar som behöver uppgifter för att utvecklas och vilka delar som är nedärvda? Spasticitet definieras ibland som ett positivt tecken med för mycket tonus och där åtgärderna innebär avlastning med ortoser och försvagning via botox. Andra definierar spasticitet som ett symptom med negativ prägel – det ”är för lite” av belastning och styrka och åtgärderna leder till mer belastning och styrketräning.

När det gäller nyfödda är rörelsemönstret annorlunda än hos vuxna och även tonus är påverkad. Barnet är också påverkat av många nyföddhetsreflexer som ska integreras i motoriken. I den här föreläsningen lär du dig om skillnad mellan postural och annan tonus, du får du förstå relationen mellan tonus och rörelseförmåga, propriocpetionens roll i rörelser, i styrka och i balans. Du får lära dig hur rörelseomfång, styrka och balans samverkar i normalutveckling och du får tänka till om vad vi bör sträva efter och ha som mål vid funktionsvariation. Kunskaperna är delvis hämtade från John Foley och Purdon Martins grundläggande arbete om hur vi reser oss mot gravitationen och lär oss rörelsekontroll och delvis från forskning och klinisk verksamhet kring sittande vid svåra cp-skador.

Föreläsningen görs på den plats beställaren önskar.


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se