Funktionsvariation 

Föreläsning riktad till föräldragrupper och intresseorganisationer.

 
 
 

Beskrivning

Tid: 2 timmar

Målgrupp: Föräldragrupper och intresseorganisationer

Förkunskaper: Inga

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi

Den här föreläsningen har barnet i fokus och vill öka kunskap och skapa intresse och förväntningar för alla med funktionsvariation. Många föräldrar saknar basal kunskap om vad som orsakar fysiska symptom och framför allt hur vi ska tänka för att oförtröttligt hitta nya sätt att lära och leka. Du får här lära dig mer om motorik och rörelsesinnets perception samt hur motoriken påverkar sinnesutveckling, uppmärksamhet och inlärning. Du får förståelse för hur du kan hjälpa barnet lära sig vardagsfunktioner som att äta och ta av och på kläder och också förbättra motorisk funktion. Fokus här ligger på att ha en struktur kring ”vad som är problemet?” att hitta strategier för att bemöta det på rätt nivå och att förstå hur viktigt det är att ha tydliga uppnåbara målsättningar att sträva emot och strategier för att nå dem.

Föreläsningen görs på den plats beställaren önskar.


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se