Maskinen Barnet utbildning avslutad!

 
blogpost-03.jpg

Tillsammans med Malin Larsson har en skräddarsydd utbildning för assistenter utförts, där man under 4 veckor arbetar systematiskt och intensivt mot mål som är uppsatta för perioden. En grundlig bedömning görs av barnet i början och slutet av perioden. Assistenterna har sedan fått redskap för att guida barnet i att lära sig mer. Handledning individuellt och i grupp skedde varje vecka. Läs mer om verksamheten här >

 
Hanna Lidfors