Kurs om Developmental Coordination Disorder: 25-26:e januari

 
DCD-sitta-i-skolan-768x613.png
DCD-spilla-768x710.png

Till alla som arbetar med barn i vård, förskola, skola eller på fritiden, erbjuds en grundkurs om Developmental Coordination Disorder (DCD). I kursen får du lära dig om orsaker och påverkan såväl på motorisk förmåga som inlärning och vardagsfunktioner.

Kurs tema: Developmental Coordination Disorder (DCD) – symptom, orsaker och åtgärder

I utbildningen får du bl.a lära dig:

  • Grunder i motorisk utveckling och hur de påverkas vid DCD

  • Symptom vid 2 olika typer av DCD

  • Hur vi förbättrar motorik hos barn med DCD?

  • Bedömning och diagnosticering

  • Påverkan på vardagsfunktioner och inlärning

  • Skolsituationen – kunna sitta stilla, rörelsebehov, idrott och slöjd, betyg

  • Deltagande i fritidsaktiviteter

  • Påverkan på känslor och självkänsla

  • Prognos vid DCD

Målgrupp: Alla som arbetar med barn i vård, förskola, skola eller på fritid t.ex. fysioterapeuter, idrottslärare, specialpedagoger, skolsköterskor, lärare och föräldrar

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi med lång erfarenhet av arbete med barn med DCD, författare till boken ”Sittande barn”

Datum & plats: Fredag, Lördag 25-26:e januari 2019, 9-17, registrering från 8.30 Kursen hålls på Capio artro clinic, Valhallavägen 91 i Stockholm.

 
Hanna Lidfors