Motorisk utveckling och behandling av barn – grundkurs

Varje år i maj hålls en kurs i motorisk utveckling och behandling av barn. Kursen lär dig vad motorisk utveckling är, hur den skiljer sig från idrott eller annan fysisk aktivitet , och också vilka faktorer som påverkar den. Du lär dig grunder i rörelseanalys, förståelse för hur styrka, balans och koordination utvecklas efter speciella logiska regler. I utveckling ingår också uppmärksamhet på sinnena, psykisk hälsa och självkänsla, vilket vi också kartlägger och tänker till om. Dessa grunder är viktiga för alla som arbetar med barn och ungdomar oavsett i vilken verksamhet det sker: öppen vård, sluten vård, skola, bup, habilitering eller annat. Även om du arbetar med vuxna som har en motorisk förmåga som liknar ett barn, är kunskapen om hur man lär sig motorik viktig att förstå. Då kan du hitta rätt uppgift på rätt nivå för att lära personen nästa steg i utvecklingen. Datum för nästa kurs är 6-7:e maj 2019. För att anmäla dig och få löpande information  om kursen registrera dig här. Vill du skriva ut en inbjudan kan du klicka här: Inbjudan utbildning maj 2019

MÅLGRUPP:
Fysioterapeuter som möter barn i olika åldrar intresserade av motorisk utveckling: faktorer som påverkar, trender och åtgärder för att förbättra motoriken.
PROGRAM
Måndag 6:e maj
8:30-9:00 Registrering
9-10 Motorisk utveckling – introduktion, hur sker den och vad påverkar?
10-11 Definitioner och analys av tonus och balans – videoanalys i grupp
11-12 Definitioner och analys av koordination – videoanalys i grupp
12-13 Lunch
13-14 Spädbarn – bedömning & behandling, vanliga problemställningar
14-15 Fot- och benställningar, idiopatisk tågång – när behandla?
15-17 Fallbeskrivningar, arbete i små grupper, analysera problem och planera behandling
Tisdag 7:e maj
9-10 Folkhälsoproblem hos barn och unga – fetma, inaktivitet, DCD, psykiska besvär
10-11:30 Fortsatt arbete med analys av barn via video, planering och behandling
11:30-12:00 Fysisk självkänsla – test och åtgärder
12-13 Lunch
13-14 Fysisk självkänsla
14-15:30 Sittande i skolan –beställning av skolmöbler, dynamisk sittställning DYNSA-manualen
15.30 Analys av sittande, bebis samt skolbarn, identifiering av åtgärder
16-17 Avrundning, utvärdering
KURSLEDARE:
Ulrika Myhr, leg.sjukgymnast, barnspecialist
DATUM & PLATS:
Måndag-tisdag 6:e och 7:e maj 2019, 9-17. Registrering från 8.30.

Plats: Capio artro clinic, Valhallavägen 91 Stockholm

ANMÄLAN:
Via denna länk.  Anmälan är bindande, om du får förhinder kan plats ges till kollega. Begränsat antal platser.
KOSTNAD:
5000 kronor (exl.moms)
Kaffe, frukt ingår. Lunch ingår inte.
Varmt Välkomna!