Skola

Learn to move anordnar utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn i grundskolan. Utbildning om motorik, inlärning, trender, skolmöbler och skolmiljöer samt barn med Neuropsykiatriska funktionsvariationer är viktig för all skolpersonal. Learn to move har gedigen kunskap och erfarenhet av dagsaktuella ämnen som innebär att vi har nya utmaningar vad gäller fysisk och psykisk hälsa, inaktivitet, fetma och ökad mängd barn med koncentrationssvårigheter. Boken ”Sittande barn” är också menad för dig som arbetar i skolan. Du kan läsa mer om boken om du scrollar neråt i menyn.
Intresseanmälan och kostnadsförslag sker efter kontakt via e-post.

Utbildning om Developmental Coordination Disorder (DCD) hålls årligen och nästa utbildning hålls 25-26:e januari 2019 i Stockholm. Den har särskild inriktning för dig som är idrottslärare, specialpedagog, skolsköterska eller på annat sätt arbetar i elevhälsoteamet. Du får lära dig grunder i motorisk utveckling och hur man kan identifiera och hjälpa barn med Developmental Coordination Disorder. Du lär dig hur DCD påverkar uppmärksamhet och inlärning och hur det påverkar barnets förmåga att delta i olika aktivteter. Du får lära dig hur du kan hjälpa barnen att vinna förmågor som de saknar. Kursen tar upp dagsaktuella ämnen som koppling fysisk och psykisk hälsa. Du får lära dig om Fysisk självkänsla och hur den ser ut hos pojkar respektive flickor samt hur den påverkar barnet. Här finner du inbjudan till utbildningen: Inbjudan dcd jan 2019


Learn to Move har skrivit artikel om skolmöbler i september numret av tidskriften Elevhälsa. Här sammanfattas viktiga saker att tänka på vid beställning av skolmöbler. I artikeln refereras till nedladdningsbar fil för att snabbt bedöma ett barns sittställning i skolan och få förslag på åtgärder. Här är den filen: Bedomning av sittstallning

Learn to Move var med och tog fram trendrapport om Framtidens skola tillsammans med forskare från alla Nordens länder: Här kan du läsa rapporten: trendrapport