Att lära sig sitta

Barn och ungdomar med cerebral pares har goda möjligheter att lära sig kroppskontroll i sittande. Om de får möjlighet att sitta precis som oss, med god bäcken position, rak rygg, rak nacke och ögonen i horisontell position samt med överkroppens tyngdpunkt framför höften så kan barn över tid lära sig god hållningskontroll och användande av händer. Barnen kan behöva bra höftbälten, dynamiska bendelare och en sits som ger förutsättning för god bäcken position, dvs. ett neutralt eller framåttippat bäcken, men inte ett bakåttippat bäcken. Sitsen bör vara plan eller framåtlutad, inte bakåtlutad. Hur barn med cerebral pares lär sig sitta i en funktionell sittställning finns beskrivet i avhandlingen ”On factors of importance for sitting in children with cerebral palsy”, av Ulla Myhr, som presenterades i Göteborg 1994.

Se här den dramatiska förändringen av kontroll en minut in i filmen – när barnet får förutsättnignar för att sitta upprätt genom att få överkroppen ovan stödytan, istället för bakom höften. Länk till film på you tube.

https://youtu.be/5yJKAfe123M

För dig som är intresserad av att veta mer om funktionellt sittande finns här 2 artiklar att ladda ner. Den första heter ”improvement of functional sitting position in children with cerebral palsy” och den andra heter ”five year follow-up of functional sitting position in children with cerebral palsy”. Fem års uppföljningnen presenterades på världskongressen för fysioterapi i Washington DC 1995.

SASbild-filtered