Sittande barn

Boken sittande barn började som en guide för att beställa skolmöbler. Tyvärr är varken ”European standard” eller rekommendationer från möbelföretag grundade i kunskaper om sittergonomi. Med kunskaper kan skolan skapa en arbetsmiljö som ger en grund för att kunna arbeta i skolan. För idrottslärare som undervisar i sittergonomi är boken ett verktyg med många bilder. Barn idag sitter många timmar per dag,  ofta med ”gamnacke”, och det är vanligt att man får ont i nacke och rygg. Sittergonomi delen i boken hjälper dig att ändra på dåligt sittande och få säkerhet i vad du beställer till vilken åldersgrupp när ni beställer nya möbler.

Boken tar också upp barn med Developmental Coordination disorder (DCD). Dessa barn behöver uppmärksammas och förstås i skolan. De har en nedsatt motorisk förmåga för åldern och det påverkar socialt samspel och inlärning.

Boken tar upp trender idag och försöker definiera begrepp och skilja på dem: motorisk utveckling, idrott, inaktivitet, fysisk självkänsla, dcd etc. Framför allt behöver vi ha nya sätt att bemöta den stora psykiska ohälsan och förstå hur den är kopplad till kroppen och fysisk självkänsla.

Klicka här för att se en rescension av boken från bibliotekstjänst:  Rescension Sittande barn

Klicka här för att komma till butik och beställa Sittande barn