Konsultverksamhet

Konsultverksamhet för produktutveckling inom skolmöbler, barnmöbler, barnvagnar och alla produkter där ergonomi eller kunskap om barns utveckling behövs.

Konsultverksamhet för utformande av barns miljöer – inom- och utomhus. I Utformandet av barns miljöer bör man ta hänsyn till barnets motoriska ålder, och skapa en miljö som ger förutsättningar för barnen att lösa uppgifter som ger en positiv utveckling.

Konsultverksamhet för nyskapande av produkter till barn med funktionsutmaningar – detta är ett stort intresseområde där  Learn to move aktivt letar efter samarbetspartners såväl inom forskning som företag.

Handledning – handledning av personalgrupper inom vård, socialt arbete, neuropsykiatri, hjärnskador och förskola/skola är ett område som Learn to move har erfarenhet av och utför efter förfrågan.

Yrkesspecifik handledning för fysioterapeuter verksamma inom habilitering eller arbete med barn på sjukhus,  i öppen vård och psykiatri kan också ges.