Konsulttjänster BHV

Konsultation från specialist inom barnfysioterapi.

Institutioner, företag  och arbetsplatser har möjlighet att köpa eller prenumerera på konsultationstimmar från barnfysioterapeut under ett visst antal timmar per år. Exempel på ämnen som kan tas upp är undringar kring  ett specifikt barn och dess utveckling, försenad utveckling, fot- och benproblem, frågor om spädbarn och huvudformer, observation av muskeltonus och frågor om misstanke om patologi, användning av gåstolar och andra prylar för barn. Frågor kan också ställas om äldre barn och deras motoriska utveckling,r  samt också hur den kan samverka med social och kognitiv utveckling och psykisk hälsa. Frågor angående neuropsykiatri, till exempel developmental coordination disorder eller neurologiska funktionshinder som cerebral parse är också ämnen som kan diskuteras. Andra ämnen som det finns önskemål om beaktas. Konsultations prenumerationerna är uppdelade i paket om 5 timmar, 10 timmar och 20 timmar per år. Konsultationerna kan indelas i 20 minuters perioder som minst. Samråd kan ske via telefon, Skype eller i vissa fall genom ett  möte. Om du är intresserad av att veta mer klicka på länken: https://docs.google.com/forms/d/1sL4er9VgX4uP7cUb3nrx4x5bg-LztmQpD0EWEAHLUB0/edit

Kostnad:

5 timmars konsultation: 5 000 kronor

10 timmars konsultation: 8 000 kronor

20 timmars konsultation: 13 000 kronor