Innovation

Det finns ett enormt behov av innovation för att lära barn med neurologiska funktionsutmaningar rörelsekontroll. Learn to Move har både erfarenhet och intresse av innovation och letar samarbetspartners inom andra områden för att utveckla nya produkter. Learn to move var först i Sverige att ta in Smart-step i behandling. Lär dig mer om smart step genom att gå ner i menyraden. Learn to move var delaktig när de första sitt- och ståskalen skapades.

De första sitt-skalen och stå-skalen gjordes på 1980-talet på Folke Bernadottehemmet i Uppsala, där barn, föräldrar, fyisoterapeuter, ortopedingenjörer och ortopeder diskuterade och provade sig fram till nya lösningar.

Sittskalet är för många barn ett redskap som de använder för att lära sig att sitta. De kommer i upprätt ställning och kan släppa sina händer. Det är en förutsättning för att förstå målet för balans och att träna jämviktsreaktioner.

Här kan du ladda ner artikel som gjordes om sittskal där man mätte postulat svaj på kraftplatta med och utan sittskal. Sittskalet innebar en dramatisk förbättring av huvudkontroll och sittförmåga samt även förmåga at använda händer. Klicka här för att läsa: Sittskalet ett hjälpmedel för gravt rörelsehindrade barn och ungdomar

Sittskalet skapar en upprätt ”pelar position” – en förutsättning för att lära sig huvudkontroll och balans.