Gåstolar

Gåstolar kan användas korta stunder vid få tillfällen men lär inte barnet att utvecklas . Gåstolen, om den används mycket är rent negativ för barnets utveckling – både för motoriken och även för den mentala utvecklingen. Det finns också risk för olyckor, som vid fall kan leda till allvarliga skador på huvud och nacke.

I gåstolen behöver barnet inte uppmärksamma sin motorik, de kan luta med huvudet, vara sneda utan att det leder till att de ramlar. De behöver inte kämpa och problemlösa för att ta sig fram för egen kraft. Det leder till att de blir ouppmärksamma. En del barn som tillbringat mycket tid i gåstol har svårt att belasta benen vid vanligt gående och en del går med huvudet lutat åt ena hållet. De har programmerat in ”fel” när det gäller vad rak hållning är. Första året är det viktigt att barnet lär sig att ögonen är i horisontalplanet, inte att ena ögat står högre än det andra som när man lutar huvudet.

Ett stort nytt problem är att barn är många timmar i gåstol och inte ligger på mage. Det har i vissa fall lett till att barnet fått en sämre handfunktion eftersom handen behöver belastas mot golvet så att handleden böjs bakåt och fingrarna sträcks. Belastningen är viktig för rörelsesinnet, att vi känner handens rörelser. Rörligheten är viktig för att vi ska kunna ha ett starkt grepp med bakåtböjd handled.

Barn som har gått mycket i gåstol och inte vill vara på mage, ligger ofta med knutna händer på mage. Då behöver du leka och träna och motivera barnet att bli starkare. När barnet börjar gå är det inte lika naturligt att utveckla grunden till god känsel och starkt grepp i händerna.

Forskning visar att gåstolar försenar såväl motorisk som intellektuell utveckling samt att de kan orsaka olyckor.

I Canada är gåstolar sedan länge förbjudna,du kan både hamna i fängelse och få dryga om du säljer eller importerar en gåstol. För att läsa mer om varför kan du gå in på learn to moves Facebook sida och läsa inlägg från 8:e mars 2016. https://www.facebook.com/Learn-to-Move-895628877157892/?ref=aymt_homepage_panel

Gåstolar försenar barnets utveckling och bör användas med måtta