Developmental coordination disorder: DCD, för skol- och vårdpersonal

DCD innebär att din motoriska ålder är lägre än din biologiska ålder, barnet hänger inte med sina jämnåriga motoriskt. De kan ha svårt att sitta stilla, att koordinera rörelser och att avväga kraft. Det finns ett stort behov av att förstå och kunna hjälpa barn med Developmental coordination disorder. Förutom motoriska svårigheter påverkar DCD även inlärning, vardagsfunktioner men framförallt självkänsla och förmåga att kunna delta i jämnåriga i lek och fritidsaktiviteter. Det går ofta bra om man vet hur man ska hjälpa barnen. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn eller stöd till barn på olika sätt. Du behöver inga speciella förkunskaper för  att gå utbildningen, och även föräldrar är välkomna att delta. Nedan ser du programmet för de 2 utbildningsdagarna. Anmälan sker via denna länk:http://motuscognita.quickbutik.com/learn-to-move/dcd-developmental-coordination-disorder-symtom-orsaker-och-atgarder 

Här finns inbjudan att skriva ut: Inbjudan dcd utbildning 2019

Kurs tema: Developmental Coordination Disorder (DCD) – symptom, orsaker och åtgärder

I utbildningen får du bl.a lära dig:

  • Grunder i motorisk utveckling och hur de påverkas vid DCD
  • Symptom vid 2 olika typer av DCD
  • Hur vi förbättrar motorik hos barn med DCD?
  • Bedömning och diagnosticering
  • Påverkan på vardagsfunktioner och inlärning
  • Skolsituationen – kunna sitta stilla, rörelsebehov, idrott och slöjd, betyg
  • Deltagande i fritidsaktiviteter
  • Påverkan på känslor och självkänsla
  • Prognos vid DCD

Målgrupp:Alla som arbetar med barn i vård, förskola, skola eller på fritid t.ex. fysioterapeuter, idrottslärare, specialpedagoger, skolsköterskor, lärare och föräldrar

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi med lång erfarenhet av arbete med barn med DCD, författare till boken ”Sittande barn”

Datum & plats:fredag, lördag 25-26:e januari 2019, 9-17, registrering från 8.30 Kursen hålls på Capio artro clinic, Valhallavägen 91 i Stockholm.

 

Här några tips från UR:s stödsida för föräldrar: https://www.ur.se/foraldrar/tips-for-att-lara-sig-cykla/

https://www.ur.se/foraldrar/om-motorik-och-fritidsaktivitet/

https://www.ur.se/foraldrar/om-motorik-och-fritidsaktivitet/