CV

Utbildning

•   Specialistkompetens i sjukgymnastik inom pediatrik. Vetenskapliga rådet, legitimerade sjukgymnasters riksförbund 2001
•   Magisterexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet sjukgymnastik 2000
•   Amerikansk fysioterapi certifiering, New York & Maryland 1992-94
•   Sjukgymnastexamen, Uppsala landstings vårdhögskola 1985
•   U-landskunskap, Uppsala Universitet 1986
•   School of foreign service, Georgetown University, Washington DC 1980-81

 Arbetslivserfarenhet

•   MIRA barnfysioterapi, Sollentuna 2005- pågående
•   Habiliteringscenter Blackeberg, Omsorgsnämnden Stockholm 1996-2004
•   Department of assistive technology, Kennedy Krieger Institute Baltimore, MD 1994-96
•   Jowonio school, Syracuse N.Y 1992-1993
•   Folke Bernadottehemmet Uppsala 1985-1990

Publikationer/presentationer

•   Sittande barn – trender, utmaningar och dynamiskt sittande. Studentlitteratur Lund ISBN 978-91-44-10237-5 2015
•   ITW – problem eller inte? ITW-guiden skapar differentiering och nytänkande. Poster presentation. Dahl J, Tegengren E, Myhr U, Grooten W. Fysioterapidagarna 2016 2015
•   DVD Learn to move – motorisk utveckling 0-2 år med fördjupning om skallasymmetri, benutveckling och sittvagnens påverkan på sittställning 2011
•   Tillberg E, Radell U, Åmark P. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy: Clinical description of 13 children in Stockholm Sweden. Disability and Rehabilitation 30(5) 338-47. 2008
•   Radell  U, Tillberg E, Mattsson E, Åmark P. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy: Functional limitations and disability of 13 children in Sweden. Disability and Rehabilitation 30(11)891-7. 2008
•   Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Åmark P. Participation in age-related activities and influence of cultural factors – comments form youth and parents with post      infectious hemiplegia in Stockholm Sweden. Disability and Rehabilitation 30 (11) 891-7 2008
•   Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Åmark P. Post-infectious hemiplegic cerebral palsy in Stockholm: part II. Poster presentation at European Academy of childhood disability 14th annual meeting Pisa Italy 2002
•   Myhr U, von Wendt L, Norrlin S, Radell U. Five  year follow-up of functional sitting position in children with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, 37 585-596 1995
•   Myhr U, von Wendt L, Norrlin S, Radell U. Presentation av ”Five year follow-up of functional sitting position in children with cerebral palsy. World congress for physical therapy, Washington  DC USA 1995
•   Radell U. Augmentative and Alternative Communication Strategies : Seating and positioning. Ur The Handbook for Augmentative and Alternative Communication. Redaktörer : Sharon Glennen & Denise De Coste. Singular Press 1997
•   Glennen S, Radell U, Schiaffino S, Delsandro E. Assistive Technology – the predictive assessment process. Seminar at Closing the Gap conference, Minneapolis, Minnesota. 1995
•   Steen M, Radell U, Lanshammar H, Friestedt Å. Sittskalet -ett hjälpmedel för gravt rörelsehindrade barn och ungdomar. Vetenskapligt supplement 2, nr 2, Sjukgymnasten. 1991
•   Steen M, Radell U, Lanshammar H, Friestedt Å. The sitting shell – a functional aid for severely handicapped children. I supplement nr 62, sept. 1990, vol 32/no 9. Developmental medicine and child neurology (abstrakt). I referens till poster presentation vid American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine annual meeting  AACPDM Orlando Florida. 1990
•   Steen M, Radell U, Lanshammar H, Friestedt Å. Sittskalet. Nordisk konferens om ortoser och proteser, Jönköping.  (abstrakt) 1988

 

Övrig Forskning

•   Deltar i forskningsprojekt vid hörsel och balanskliniken Karolinska institutet gällande balansmätning på små barn före och efter cochlea implantat. 2016-pågående
•   Derotationsortosens inverkan på muskelaktivitet i spastiska muskler och dess antagonister, under gång hos ett barn med cerebral pares – single case study.  Karolinska institutet, institutionen för sjukgymnastik. Radell U, Odeén I, Ringdahl K. 1999
•   Sambandet mellan motorisk utveckling och fysisk självkänsla hos bar 12-14 år. Hartman R, Zetterberg L, Myhr U. Uppsala Universitet Institutionen för neurovetenskap. 2015
•   Assessment of seating posture of school children 10-12 years old. Nolet M, Miller M, Radell U. Lunds Universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, avdelningen för sjukgymnastik 2014
•   Styrka och rörlighet i nedre extremitet hos barn med idiopatisk tågång en kontrollerad tvärsnittsstudie. Dahl J, Grooten W, Radell U. Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 2013
•   Effekter av träning med fokus på styrka kombinerat med träning av rörlighet och balans hos barn med idiomatisk tågång – en randomiserad kontrollerad pilotstudie. Vaernéus E, Grooten W, Radell U. Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. 2012

 Undervisning

•   Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken. 15 hp, avancerad nivå, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.  Huvudområde fysioterapi. 2016
•   Learn to move – Motorisk utveckling och behandling av barn 2014-16
•   Pediatric physical therapy for children with limitations due to disorders in the central nervous system. Distance course in Murmansk, Pavlov Medical University St. Petersburg 2007-2008
•   Pediatric physical therapy for children with limitations due to disorders in the  central nervous system. Distance course, Early Intervention Center, St. Petersburg Russia. 2002-2003
•   Diverse uppdrag inom undervisning vid logopedutbildning Karolinska institutet, fysioterapiutbildning Karolinska Universitet och Uppsala Universitet.