Bumbostolar

På Learn to move avråder vi från att använda bumbostolen, då den är negativ för barnets utveckling. Bumbostolar är utformade på ett sätt som omöjliggör för barnet att lära sig att sitta rak. I stolen får barnet göra en ”sit-up” med magmuskler. Normal sitter barn raka som pelare och aktiverar nack och ryggmuskulatur. De har då programmerat in en hållning där ögon, nacke och örats balansorgan samarbetar för den fina hållningen. Sitsen i bumbostolen lutar bakåt, den är inte plan. Ryggen blir rundad, och när ryggen är rundad blir den svag. Det är omöjligt att lära sig balans i denna position eftersom man ”ramlar bakåt”. Ofta lutar barnet huvudet eller hela kroppen åt en sida.

Många barn som sitter i bumbostolar blir förvirrade och när de sedan ska sitta på golvet sitter de med dålig hållning och är svaga. De kan inte balansera. Det är därför bättre att sätta barnet i en matstol innan det lär sig att sitta på golvet. I matstolen behöver man från början ge sidostöd och ryggstöd till midjan, barnet lär sig sitta rak och tränar att röra sig  framåt och tillbak till rakt läge. Så småningom lär sig barnet balans åt sidan, och sist lär det sig balans bakåt.

Uppförsbacken i sitsen gör att barnet får en rundad rygg som blir svag och omöjliggör att träna balans