Välkommen

Learn to Move är ett utbildnings- och konsultföretag med vision att sprida kunskap om barns motoriska utveckling så att barnen får möjlighet att leva upp till sin fulla potential.

Utbildning för Fysioterapeuter, barnhälsovård, förskola och skola.

Learn to Move erbjuder en mängd utbildningar, halvdag, heldag och 2 dagars kurser. Om du vill skräddarsy en utbildning är det också möjligt.

Varje år i maj hålls en kurs i motorisk utveckling och behandling av barn.  År 2019 går kursen den 6-7:e maj. För att anmäla intresse och få uppdateringar om kursen registrera dig här.

Nyheter

Ny Maskinen barnet utbildning – v. 39-42

Nu tar vi emot anmälningar  till skräddarsydd utbildning för assistenter där man under 4 veckor arbetar systematiskt och intensivt mot mål som är uppsatta för perioden. En grundlig bedömning görs av barnet i början och slutet av perioden.  Assistenterna får sedan redskap för att guida barnet i att lära sig mer. Handledning individuellt och i grupp sker varje vecka. För mer om verksamheten kan du läsa under :http://www.learntomove.se/utbildning/maskinen-barnet/

Beslut att ta bort ISO Standard för skolmöbler

Learn to Move har deltagit aktivt i Svenska Standardiserings Institutets arbetsgrupp för skolmöbler och pushat för att ta bort den rådande European Standard.  Den Internationella standarden (ISO) har precis blivit bortröstad men tyvärr kvarstår European Standard. Denna standard är rent negativ (se Sittande barn), och bygger på okunskap om anatomi och ergonomi. I studie utförd i skola visade det sig att varken skola eller möbelföretag följer den standard som finns. Kunskap  saknas och möbler har ofta varit för låga och beställda helt utan kunskap om sittergonomi. Nu följer arbetet att försöka skapa en ny european standard – förhoppningsvis en dynamisk standard där sittande växlar mellan aktivitet och vila.

Här är bild som till vänster visar ”European standard” , och till höger visar hur barn sitter om de själva får välja position. Barn väljer bra när de får möjlighet.

 

Webbkurs på gång – klar våren 2018

Lär barn med funktionsvariation sitta – guide för god funktion och ergonomi. Denna utbildning vänder sig främst till fysioterpeuter och arbetsterapeuter som arbetar med funktionsvariation. Steg för steg lär du dig hur du analyserar, tränar, anpassar hjälpmedel för att lära barnet att sitta aktivt självständigt – och få möjlighet att hålla huvudet upprätt med ögonen i horisontalplanet – det skapar förutsättnign för god kommunikation och lek. Uppdateringar kommer löpande!

 

Learn to move erbjuder handledning/konsultation för olika yrkesgrupper.

Det finns ett stort behov av handledning till personalgrupper som arbetar med barn med funktionsvariation i habilitering eller i förskola, skola eller som personliga assistenter. Förutom utbildningen ”Maskinen barnet” kan Learn to Move erbjuda skräddarsydd handledning efter önskemål.

Filmen om motorisk utveckling 0-2 år finns nu att ladda ner på fil – på svenska och engelska.

Filmen om motorisk utveckling säljs som fil att ladda ner. Filmen beskriver barnets motoriska utveckling under de 2 första levnadsåren. Den går igenom principer för motorisk utveckling och beskriver olika milstolpar. Den går också igenom skallformer, vagnar och fot- och benställningar som är vanliga bekymmer idag under barns uppväxt. Filmen finns tillgänglig både för privatpersoner och för arbetsplatser och utbildnings institut. För att läsa mer och beställa filmen så klicka här.

DVD cover

Trendrapport om skolan nyutkommen! Learn to move medverkar bland nordiska forskare och yrkesfolk.

Framtidens trender i Skolan presenteras i Kinnarps Trendrapport som kommit ut förra veckan. Learn to move har varit med bland nordiska Forskare och yrkesverksamma  som via Kairos Future genomfört studie som identifierat trender och fenomen. Den största och första trenden är att kroppen behöver uppmärksammas i skolan – på alla sätt och vis! För att läsa rapporten klicka här: http://www.kinnarps.se/Kunskap/trendrapport-2017/

 

 

Boken ”Sittande barn” klar och finns ute i handeln.
Bild 3

Barns ökande stillasittande ger hälsoproblem som övervikt, inaktivitet och depression och det finns motoriskt oroliga barn som inte kan sitta stilla. Dåliga möbler påverkar barnets hälsa negativt medan en god arbetsmiljö är en grund för lärande. Sittande barn tar upp högaktuella ämnen som stillasittande, sittergonomi och koppling mellan barns fysiska och psykiska hälsa. Du får här: • Förståelse för fetma, inaktivitet, bristande motorisk utveckling och psykisk ohälsa • Kunskap om faktorer som påverkar barns motoriska utveckling • Strategier att hjälpa barn med motorisk oro i klassrummet • Kunskap om fysisk självkänsla • Hjälp att göra beställning av skolmöbler. Boken riktar sig till dig som arbetar med barn inom skola, hälsovård, socialtjänst eller med möbler och skolmiljö. Boken finns på nätboklådor eller kan besätllas direkt via ”butik” på Learn to Moves hemsida. Klicka här för att komma till butik